Sobrassada Es Figueral

Pamboliades i torrades

Si no necessita una gran varietat de plats per al seu esdeveniment, una alternativa als nostres càterings i bufets són les nostres pamboliades i torrades: plats individuals preparats per menjar o torrar.

No es preocupi pel número de raccions: tenim experiència en esdeveniments de més de 1000 persones.

Les composicions habituals (però que podem modificar al seu gust) són:

Pamboliades

Torrades

Demanau pressupost sense compromís

Telf: 615 65 96 00 - esfigueralsessalines@gmail.com

 

Embotits es Figueral - C/ Sitjar, 14, 07640 - Ses Salines (Mallorca)
Telf: 615 65 96 01 - Fax: 971 64 91 80 - esfigueralsessalines@gmail.com

Política de cookies - Condiciones de uso